FAQ

Contract/Polis
Heeft AgriVer een opzegservice?
Jazeker, wij zijn u graag behulpzaam bij het opzeggen van uw verzekering indien die nu elders loopt.
Heb ik ook een toeslag bij een eenjarig contract?
Nee, u krijgt wel korting bij een meerjarig contract.
Kan ik extra korting krijgen?
Ja, indien u kiest voor een meerjarig contract of een verhoogd eigen risico dan  komt u in aanmerking voor premiekorting
Hoe werkt ons no-claim systeem?
Er wordt op de gewassen te velde verzekering een korting gegeven tot max. 40% bij een gunstig schadeverloop. Van deze korting vervalt max. 10% na een schade-uitkering en na twee schadevrije jaren komt er weer 5% bij. 

Klanten die al jaren 40% korting hebben behouden deze bij een schade dankzij de no claim beschermer die wij aanbieden.

Vanaf 2022 gaan wij ook op de brede weersverzekering een korting invoeren voor klanten die geen schade claimen.
Schade
Wie taxeert mijn schade?
AgriVer werkt met gecertificeerde taxateurs
Hoe kan ik een schade melden?
Een schade dient binnen drie werkdagen gemeld te zijn. Bij voorkeur via onze website (www.agriver.com) of anders per mail (schade@agriver.com) of telefonisch (038-4778585)
Hoe wordt een schade verder afgewerkt?
Na uw schademelding, schakelen wij onze taxateurs in. Zij nemen enkele dagen na de schademelding contact met u op om de schade vast te stellen. Na de schadevaststelling, volgt de uitkering in de regel in de maand oktober, meerdere schades op hetzelfde perceel worden bij elkaar opgeteld waarna aan het eind van het seizoen één keer eigen risico in mindering wordt gebracht (uitsluitend voor akkerbouw gewassen in de gewassen te velde verzekering).
Is er ook een no-claimbescherming mogelijk?
Klanten met een gewassen te velde verzekering die meer dan 4 jaar op de maximum no-claimkorting van 40% staan, hebben automatisch een no-claim beschermer. Na een schade blijft dan de maximale korting gehandhaafd.
Worden meerdere schaden bij elkaar opgeteld?
Als er op hetzelfde akkerbouwperceel in 1 seizoen meerdere schades zijn, wordt dit bij elkaar opgeteld en wordt aan het eind van het seizoen 1x eigen risico in mindering gebracht. Voor tuinbouwgewassen en sierteelt geldt wel een eigen risico per gebeurtenis.
Is mijn schade-uitkering gegarandeerd?
Ja, AgriVer werkt bij schade met een gegarandeerde uitkering.
Welke grenswaarden hanteert AgriVer voor neerslagschade?
 Dat is 50 mm in 24 uur (of 71 mm tegen extra korting), 84 mm in 48 uur en 100 mm in 96 uur.
Brede Weersverzekering
Wat is de brede weersverzekering?
De Brede weersverzekering, is een aantrekkelijke polis met een subsidieregeling van het ministerie (tot 63.7% subsidie). De brede weersverzekering biedt dekking tegen 8 weersrisico’s: hagel, storm, zware regen, droogte, vorst, sneeuw, ijzel en brand door bliksem.
Kan ik ook een meerjarig contract op de BWV afsluiten?
Ja, u krijgt dan extra korting
Kan ik één van mijn gewassen in de brede weersverzekering verzekeren?
Ja, afhankelijk van uw bouwplan en inschatting van het risico is het mogelijk om 1 of enkele gewassen uit uw bouwplan in de brede weersverzekering te verzekeren
Hoe wordt de neerslag gemeten?
Bij neerslagschade wordt de hoeveelheid neerslag binnen een willekeurige periode van 24 uur (dus niet van 8.00 uur tot 8.00 uur) gemeten. Dit wordt aan de hand van X- en Y-coördinaat van het perceel met schade vastgesteld, dit is het nauwkeurigste systeem hoe dit te registreren is. Het maakt dus niet uit of iemand ver weg of dicht bij een KNMI-weerpaal zijn percelen heeft 
Hoe vraag ik een offerte voor de brede weersverzekering aan?
Via www.agriver.com kunt u eenvoudig en snel een offerte aanvragen. Uiteraard mag u ook een mail met uw bouwplan sturen naar offerte@agriver.com of ons telefonisch benaderen (038-4778585).
Kan ik advies krijgen van een adviseur?
Ja, de brede weersverzekering is een product waarbij een goed advies heel belangrijk is. U kunt tijdens kantooruren telefonisch advies krijgen, daarnaast kunnen wij ook een afspraak maken om uw wensen bij u thuis te bespreken 
Welke grenswaarden hanteert AgriVer voor neerslagschade?
Dat is 50 mm in 24 uur (of 71 mm tegen extra korting), 84 mm in 48 uur en 100 mm in 96 uur.
Over de verzekering
Kan ik bij AgriVer ook het afname risico uien meeverzekeren?
Ja, hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, Wij informeren u hier graag over.
Waarom verzekeren?
Een hagelbui of een fikse regenbui op het verkeerde moment kan catastrofale gevolgen hebben. AgriVer staat voor maatwerk, gericht op uw gewassen. Wij helpen u graag om voor uw situatie de beste verzekering te adviseren. 
Hoe kan ik wijzigingen op mijn gewasverzekering doorgeven?
Jaarlijks wordt in het voorjaar een teeltplanformulier verstrekt. Hierop kan een actuele opgave van teelten, verzekerde bedragen en gewenste dekkingen opgegeven worden. 
Kan ik voor verschillende gewassen verschillende dekkingen afsluiten?
Ja, dit is mogelijk. Bijvoorbeeld voor graan alleen een hageldekking, voor graszaad een hagel/stormdekking en voor aardappelen een brede weersverzekering.
Kan ik mijn teeltplan ook digitaal doorgeven?
Jaarlijks ontvangt u van AgriVer (of van uw assurantie tussenpersoon) een link om digitaal uw opgave door te geven.
Over AgriVer
Wie is AgriVer?
AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw.
Conform een echte onderlinge verzekert AgriVer risico's in de land- en tuinbouw uitsluitend op basis van kostprijs.

 
Heeft AgriVer deskundig personeel?
Ja, u heeft te maken met gediplomeerd personeel dat aan alle verplichtingen vanuit de WFT voldoet.
Waarom zijn de premies van AgriVer relatief zo laag?
Wij verzekeren uitsluitend tegen kostprijs.
Kan AgriVer een lezing verzorgen?
Het weer wordt steeds grilliger. Dit zorgt ervoor dat de risico’s voor uw bedrijf veranderen.
Wij willen u hier graag meer over vertellen en verzorgen lezingen voor studieclubs en vergaderingen.
Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met kantoor tel. (038) 477 85 85 of mailen naar info@agriver.com
Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten