Klimaatrisico’s en -adaptatie

15 maart 2021
Klimaatrisico’s en -adaptatie


Het project richt zich op het ontsluiten van kennis over klimaatadaptatie naar boeren en tuinders in de open teelten: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen. Op bedrijfsniveau worden de klimaatrisico’s verhelderd waardoor het duidelijk wordt op welke vlakken het bedrijf maatregelen kan nemen om weerbaarder tegen klimaatverandering te worden. Daarnaast worden kennisproducten over adaptatiemaatregelen en klimaatrisico’s ontwikkeld, wordt kennis benut van nationale en regionale projecten en worden praktijkervaringen gedeeld.  De kennis wordt onder andere verspreid in masterclasses voor agrarisch adviseurs en belanghebbenden. In deze masterclass Klimaatrisico’s en -adaptatie geeft Wageningen Research, businessunit Open Teelten inzicht in de effecten van klimaatverandering op de akkerbouw. Aan de hand van een aantal regio-specifieke casussen van de klimaatstresstest gaan de deelnemers aan de slag met klimaatrisico’s en adaptatiemaatregelen.
 
Voor meer info over KANO, klimaatadaptatie en -risico’s, zie het dossier van klimaatadaptatie in de open teelten op Groen Kennisnet: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-open-teelten.htm. Partners van het project zijn: DAW-LTO, Verbond van Verzekeraars, Agrifirm, AgriVer en ministerie van LNV.
 
 
Berichten
Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten