Subsidieregeling Brede Weersverzekering

24 maart 2017


Het voorjaar is weer aangebroken. Tijd om de gewassen weer te zaaien of te poten op het land. Het is eveneens tijd om (uiterlijk 15 mei) de gecombineerde opgave voor de overheid weer in te vullen. Hierin staan enkele belangrijke vragen met betrekking tot de brede weersverzekering. Wanneer u meedoet met de brede weersverzekering, of als u hier niet aan meedoet maar voor 2017 eventueel wel mee wilt gaan doen, is onderstaande informatie belangrijk.

Er wordt gevraagd of u meedoet met deze regeling, kruis hier altijd “ja” aan. Dit heeft verder geen consequenties, ook al besluit u later om toch geen brede weersverzekering af te sluiten. Vervolgens worden u nog 3 vragen gesteld.
  1. Bij welke verzekeraar u een verzekering heeft. Geef hier “AgriVer” op
  2. Voor welke gewassen / percelen u de brede weersverzekering heeft afgesloten. Geef hier alle gewassen op die u in de brede weersverzekering wilt verzekeren. Dit kan dus gewoon het hele bouwplan zijn, of enkele specifieke gewassen uit het bouwplan. Kruis wel alle percelen van hetzelfde gewas aan
  3. Machtigt u AgriVer om de subsidie rechtstreeks te verrekenen. Wanneer u hier positief op antwoordt, hoeft u alleen de netto premie te betalen en het subsidiabele deel niet voor te schieten.

Mocht u hier nog vragen over hebben, aarzel niet, maar neem contact met ons op (038-4778585)! Wij staan u graag te woord.
 
Berichten
Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten