Privacyverklaring

Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
AgriVer hecht veel waarde aan de privacy van haar leden. Met onze privacyverklaring willen wij u graag informeren over gegevensverwerking, hoe wij de privacy van onze leden waarborgen en wat uw rechten als verzekeringnemer zijn.
Wilt u meer weten over uw rechten en/of hoe wij omgaan met uw privacy? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
E-mailadres:       
functionarisgegevensbescherming@agriver.com

Postadres:
O.H.M. AgriVer B.A.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Burgemeester Royerplein 8 
8061 GE HASSELT
 
Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten