Schade melden

Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
Klik hier om uw gewasschade schade te melden
Belangrijk

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Het is erg belangrijk dat u deze schadeaangifte juist en volledig doet. Als u dat niet doet, kan dit er onder andere toe leiden dat de uitkering verminderd wordt of zelfs helemaal vervalt. Fraude en andere vormen van criminaliteit kosten eerlijke verzekerden geld. In uw en ons belang zijn wij hierop alert. Bij fraude en criminaliteit doen wij geen uitkering en kunnen wij de verzekering(en) beëindigen. De persoonsgegevens nemen wij dan op in het signaleringssysteem dat alle verzekeraars gebruiken. Ook kunnen wij aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie.

Klik hier om het schadeformulier te downloaden voor schade inzake 
Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten