Brede weersverzekering

Overweegt u de brede weerverzekering af te sluiten?
Houdt er rekening mee dat de subsidie tot 15 mei kan worden aangevraagd via de gecombineerde opgave. 


Heeft u dat gedaan, maar de verzekering nog niet bij ons afgesloten? Dat kan ook tot 15 mei (00:00 CET). Daarna kan de brede weerverzekering niet meer worden afgesloten voor het oogstjaar 2022. 

Klik links op ''aanvragen'' om een offerte te kunnen aanvragen.

Heeft u vragen over de brede weerverzekering, of één van onze andere verzekeringsproducten? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

De calamiteitenverzekering voor natuurrampen
De verwachting is dat natuurgeweld door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde de komende jaren steeds extremer zal worden. Dit roept de vraag op naar nieuwe verzekeringsproducten. AgriVer wil u daar graag mee van dienst zijn. Daarom is in samenspraak met belangenorganisaties en de overheid de Brede Weersverzekering ontwikkeld. Deze verzekering dekt het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan uw gewassen als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige weersomstandigheden. Het financiële risico van een grote schade door regen, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel en brand door blikseminslag wordt zo op een duidelijke manier opgevangen. Omdat het een calamiteitenverzekering betreft, bedoeld voor risico’s die u zelf niet kunt dragen, geldt bij deze verzekering wel een eigen risico of drempel van 30 % van de schade.

Regenval
Beelden van de ondergelopen akkers door overvloedige regen zijn u wel bekend. Daarom vallen zeker dit soort risico’s onder de dekking van de Brede Weersverzekering. Om onder deze dekking voor een schadevergoeding in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden. Ten eerste moet het neerslagcriterium zijn overschreden. U heeft hierbij zelf de keus uit een aantal criteria. Ten tweede moet de schadedrempel van 30 % overschreden zijn. U heeft de mogelijkheid om tegen premiekorting te kiezen voor een verhoogde schadedrempel.
 
Droogte
Beelden van wegkwijnende gewassen als gevolg van droogte zijn sinds de zomer van 2018 weer actueel. Ook dit soort risico’s valt onder de dekking van de Brede Weersverzekering. Om onder deze dekking voor een schadevergoeding in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden. Ten eerste moet het droogtetekort zijn overschreden. De grenswaarde hiervoor kan worden opgevraagd bij kantoor. Ten tweede geldt er een eigen risico van 30% per perceel. De maximale uitkering is 50% van de verzekerde som. U heeft de mogelijkheid om tegen premiekorting te kiezen voor een verhoogd eigen risico.

Overige ongunstige weersomstandigheden
Bij schade door (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel, erosie en brand door blikseminslag geldt een vast eigen risico van 30% van de schade.Dus mocht u 90% schade hebben dan wordt daarop 30% eigen risico in mindering gebracht en betreft de uitkering 60%. Een schade-uitkering is beperkt tot maximaal de verzekerde som minus het eigen risico. 

De ontwikkeling van de Brede Weersverzekering wordt tevens gesteund door de overheid omdat zij het belang van een calamiteitenverzekering onderschrijft. Daarom wordt over het grootste deel van de premie voor de Brede Weersverzekering een tegemoetkoming verstrekt die kan oplopen tot ruim 60%. Op de “Gecombineerde Opgave” kunt u aangeven dat u meedoet. Als we uw aanvraag hebben ontvangen, verzorgen wij verder de subsidieaanvraag. 
Voor een juiste verwerking van uw aanvraag/teeltplan Brede Weersverzekering is het van belang dat wij beschikken over uw KvK nummer. Zonder het KvK nummer geeft RVO geen inzage in haar gegevens. Wij verzoeken u dan ook dit nummer in te vullen op het teeltplan- of aanvraagformulier of indien het KvK nummer reeds op het formulier staat dit te controleren op juistheid.

De Brede Weersverzekering is de achterliggende jaren steeds verder aangepast. Het verzekeringsproduct is daarom niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Daarom raden wij u aan om een actuele offerte op te vragen om te informeren naar de mogelijkheden.

Download hier het aanvraagformulier.
Offerte aanvragen? Meer informatie over deze verzekering? Vraag nu een vrijblijvende offerte aan!

Binnen 24 uur in uw mailbox! Aanvragen
Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail

Bekijk ook onze andere verzekeringen

Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten