Brede weersverzekering Vlaanderen

CALAMITEITENVERZEKERING VOOR NATUURRAMPEN
De verwachting is dat natuurgeweld door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde de komende jaren steeds extremer zal worden. Dit roept de vraag op naar nieuwe verzekeringsproducten. AgriVer wil u daar graag mee van dienst zijn. In samenspraak met de Vlaamse overheid is vanaf 2020 in Vlaanderen de brede weersverzekering beschikbaar. Met de expertise die AgriVer de afgelopen 10 jaar in Nederland heeft opgebouwd, willen wij u in het Vlaams Gewest ook graag van dienst zijn. Deze verzekering dekt het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan uw gewassen als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige weersomstandigheden. Omdat het een calamiteitenverzekering betreft, bedoeld voor risico’s die u zelf niet kunt dragen, geldt bij deze verzekering een eigen risico of drempel van tenminste 20% van de schade op perceelsniveau.
 
NEERSLAG
Beelden van ondergelopen akkers door overvloedige regen zijn u wellicht bekend. AgriVer biedt u verschillende dekkingen voor schade als
gevolg van overvloedige neerslag. Hiermee kan AgriVer u maatwerk bieden voor uw bedrijf. 

DROOGTE
Gewassen die wegkwijnen door droogte zijn voor velen een schrikbeeld. Daarom valt dit risico onder de dekking van de brede weersverzekering. 

OVERIGE ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij schade door (nacht)vorst, ijzel, hagel en storm geldt ook een schadedrempel van 20% en een eigen risico van tenminste 20% (of een afwijkend hoger overeengekomen percentage). Alle schade boven het gekozen eigen risico komt voor vergoeding in aanmerking. Echter, door de combinatie van een hagelverzekering met de brede weersverzekering kan AgriVer bij de meeste akkerbouwgewassen een eigen risico bieden van 3% per seizoen/per perceel bij hagelschade. Zo kunt u zelf bepalen wat bij uw situatie past.

TEGEMOETKOMING VAN DE VLAAMSE OVERHEID
De ontwikkeling van de brede weersverzekering wordt gesteund door de overheid omdat zij het belang van een calamiteitenverzekering onder schrijft. Daarom wordt over de premie voor de brede weersverzekering een tegemoetkoming verstrekt van 65%. De aanvraag voor subsidie regelt u eenvoudig zelf via de verzamelaanvraag. De overheid bepaalt of u verder voldoet aan de voorwaarden voor het recht op subsidie.

Voor meer informatie m.b.t. deze subsidieregeling kunt u onderstaande link raadplegen.
Departement Landbouw en Visserij
 
Pijl naar linksNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail

Bekijk ook onze andere verzekeringen

Contact

AgriVer - Natuurlijk Verzekerd!

AgriVer is de grootste onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten van Nederland. De maatschappij is opgericht in 1892 en ontleent haar huidige vorm aan het samengaan van een achttal onderlinge hagelverzekeringmaatschappijen. AgriVer is lid van: 

        


 

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten